You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Filach Protection

Inovativní výrobky FILACH na ochranu osob před ohněm, hořlavými látkami a agresivními chemikáliemi.

Zastoupení produktů pro ČR a SR

ASPP Protipožární preventivní systémy-miniaturní, autonomní, lokální hasící přístroj eliminuje nebo uhasí požár v zárodku.

Snadné řešení pro testování drog na školách, v nápravných zařízeních, pracovních provozech atd.


MISTRAL Testy na výbušniny a forenzní testy - jednoduchá detekce s okamžitým a přesným výsledkem.


Filach Protection s.r.o.

Inovativní výrobky FILACH na ochranu osob před ohněm, hořlavými látkami a agresivními chemikáliemi.

Svými parametry jsou výrobky FILACH 2x až 3x účinnější, než dostupné ochranné prostředky celosvětové konkurence.

Svojí komplexní ochranou v praxi a možností multifunkčního využití pokrývají mezeru na trhu ochranných prostředků CBRNe a HAZMAT.

CBRNe

Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and explosives

  • v souvislosti s vyhýbáním se kontaminaci, během války (včetně terorismu), v kriminálních případech s použitím: chemických, biologických, radiačních nebo jaderných materiálů.
  • HAZMAT

    Hazardous Materials

  • při přepravě nebo práci s nebezpečnými průmyslovými látkami: ropné produkty, zkapalněné plyny, hnojiva, průmyslové odpady, včetně radiačních, jaderných a biologicky aktívních látek.