You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Výhody protipožárních výrobků ASPP:
 • Prevence do míst s možným rizikem vzniku vysoké teploty vedoucí k požáru nebo explozivní reakci.
 • Autonomně hasí požáry způsobené v uzavřených prostorách. Chráněný objem od 0,01 l (el. zásuvka) až 1000 l:
 • stroje a technická zařízení poháněná elektřinou nebo vyrábějící elektřinu (včetně instalací používající články, baterie a akumulátory),
  další důležitá místa, kde může dojít k požáru roznětem či přehřátím (elektrorozvody, datacentra a serverové prostory, kabelovody …),
  elektroinstalace fotovoltaiky …


 • Jednoduchá instalace - žádné technické zásahy do podstaty chráněných objektů
 • Neutralní pro provoz - lze instalovat v jakémkoli technickém prostředí
 • Neinvazivní - použití hasiva neovlivňuje funkčnost elektrických, elektronických ani mechanických systémů, včetně dalších systémů požární ochrany
 • Bezpečný pro lidí, zvířata a životní prostředí
 • Bez potřeby: napájená, kontrol, oprav, údržby a dohledu nad systémem
 • Třída požáru A, B, C, E
 • 5 letá doba použitelností