You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Filach Protection - využití

Základní ochranná sada produktů FILACH pro široké použití v mnoha oblastech vznikla s využitím našich dlouholetých zkušeností a podrobných znalostí prostředí, legislativy a funkčnosti ochranných prostředků pro CBRNe a HAZMAT jako reakce na celosvětovou rostoucí potřebuochrany obyvatel a majetku a zároveň ochrany samotných hasičů, záchranářů, policie, vojáků apod. při zásahu:


  • u havárií, živelných pohrom
  • při odhalování výroben drog
  • před vzrůstajícím terorizmem a agresivitou při demonstracích

Uplatnění a použití výrobků FILACH PROTECTION

  • Bezpečnostní a ozbrojené složky (armáda, policie) - ochrana před nebezpečnými látkami CBRNe: válka, terorizmus, demonstrace, drogové laboratoře, bezpečnostní akce - zápalné láhve, havárie, dopravní nehody apod.
  • Hasičský a záchranný sbor - požáry - prostředky pro boj s ohněm včetně evakuačních prostředků, použití v HAZMAT situacích, průmyslové a dopravní havárie
  • Lodní průmysl - požáry hořlavých látek především na palubách nákladních lodí, nehody při přepravě nebezpečných chemických látek (hnojiva, ropné produkty, zkapalněné plyny), či nehody na strojovém úseku
  • Letecký průmysl - Mimořádné události při nakládání s palivem
  • Chemický průmysl - pára (např. teplárny), zpracování ropy a ropných produktu jiných hořlavých látek, výroba nebo práce s nebezpečnými chemikáliemi, hnojivy, tekutými kovy a zkapalněnými plyny
  • Železniční a silniční doprava chemických látek - požáry hořlavých látek, nehody při přepravě nebezpečných chemických látek (hnojiva, ropné produkty, zkapalněné plyny), či nehody na strojovém úseku